Icon design phuong dong

Thiết kế

Tiếp nhận thông tin, tư vấn và thiết kế trực tiếp với khách hàng hoặc qua Điện thoại, Zalo, Facebook (Hotline/Zalo: 0937 603 406)

Thi công sản phẩm

Sau khi khách hàng đã duyệt mẫu hoặc maket sản phẩm. Quảng cáo Phương Đông sẽ tiến hành thi công hoặc gia công in ấn theo yêu cầu

Hoàn thiện & Nghiệm thu

Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được giao đến cho khách hàng (hoặc thi công lắp đặt nếu có)